Varikolor dvostruka (cross) polarizacija

Osim standardnih polarizacijskih filtara postoje i takozvani varikolor polarizacijski filtri. Njihova je karakteristika da polariziranu svjetlost bojaju umjesto da je blokiraju. Tako ćemo kod tehnike snimanja dvostrukom polarizacijom pozadinu pretvoriti u neku od boja koju ti filtri nude, a ima ih raznih. Uvijek dolaze u kombinacijama dvije boje na primjer crvena-zelena, plava-žuta, zelena-žuta, za ove fotografije korišten je filtar u kombinaciji crvena-plava.

Varikolor dvostruka (cross) polarizacija © Damir Tiljak

Karakteristike tih filtra u normalnoj upotrebi su da, ovisno o rotaciji koju primijenite, bojaju refleksije polariziranog svjetla u jednu od boja koju filtar nudi ili neku kombinaciju između njih. Tako je moguće dobiti cijeli niz obojanih efekata.

Varikolor dvostruka (cross) polarizacija © Damir Tiljak

U našem primjeru korištena je ista tehnika fotografiranja kao kod obične dvostruke polarizacije, a pozadina je mijenjala boju od plave prema crvenoj sa svim kombinacijama koje te dvije boje nude. Ovdje su prikazane samo plava, crvena i ljubičasta.

Varikolor dvostruka (cross) polarizacija © Damir Tiljak

Materijal predstavljen u ovom tekstu obrađuje se u:

Teorijski dio Tečaj opće fotografije
Praktični dio Radionica kreativne tehnike fotografiranja

mr.sc. Damir Tiljak

Kategorija: 
Foto Savjeti

Objavljeno: 13.08.2013.