Lekcije - Napredna fotografija

Uklanjanje pruga na digitalnim fotografijama Ovaj članak namijenjen je svima onima koji primjećuju pojavu pruga na svojim digitalnim fotografijama, a koje su uzrokovane smetnjama na senzoru fotoaparata. Posebno, članak se odnosti na vlasnike Olympus SLR fotoaparata Evolt serije: E-410, E-420, E-510, E-520 te do određenog stupnja E-3. U članku je detaljno opisano kako fotografije koje su snimljene pri ISO 800 i ISO 1600 osjetljivostima senzora...
Kako bi spriječili degradaciju slike proizvođači ih ugrađuju u digitalne aparate Low pass filter, filtar niske propusnosti, niskopropusni filtar, anti-aliasing filter odnosno antialiasing filter je optički anizotropan sloj napravljen od specijalnih polimera koji udvostručava dio slike na kojem su prisutne visoke prostorne frekvencije. U aparate se ispred senzora postavljaju čak dva takva filtra tako da se slika učetverostručuje. Tako zapravo...
Pojava kod koje dva signala interferiraju na način da se pojavljuje nepostojeća struktura Za razliku od aliasinga kad jedan signal proizvodi novi nepostojeći signal moare je pojava koja nastaje kombinacijom dvaju informacija koje proizvode treću, također nepostojeću informaciju. Interferencijom dvaju signala nastaje novi obrazac ili nova struktura koja je jasno vidljiva te tako nastali uzorak (moire pattern) prekriva vizualni identitet...
Više različitih white ballance postavki na istoj fotografiji otvara nam doslovce cijeli spektar mogućnosti kontrole U ovom ćemo tekstu pokazati kako se može primijeniti ideja koja je predstavljena u tekstu Zamke i obrasci (ne)kreativnog razmišljanja. Radi se o jednostavnoj primjeni više različitih white ballance postavki na istoj fotografiji. Za primjer smo izabrali vrlo jednostavnu fotografiju. Snimljena na jakom popodnevnom sunčevom svjetlu...
Kod spomena ovog termina većina u mašti vidi sliku filtra u Photoshopu. Samo manji broj se sjeti da su još ne tako davno neki fotografi primjenjivali ovu tehniku kako bi poboljšali oštrinu crno-bijelih fotografija. Na principima ove tehnike kasnije je izveden filtar u Photoshopu. Kakva je to tehnika? Jednostavno rečeno njezinom primjenom smanjujemo ukupni kontrast negativa, odnosno raspon njegove gustoćekako bi ga mogli povećati na papiru...
U digitalnim optičkim sustavima šum je definiran kao neželjeni nasumični signal. U digitalnim optičkim sustavima šum je definiran kao neželjeni nasumični signal. Takav nepoželjni signal miješa se s korisnim signalom i utječe na njegovu kvalitetu. Može nastati bez djelovanja svjetla, a može biti i posljedica ekspozicije. Kod digitalnih optičkih senzora postoji više izvora šuma. Prvi je takozvana tamna struja ili tamni šum. On nastaje kada na...
Često se po rubovima slike snimane digitalnim fotoaparatom, pogotovo ako je prisutan jaki kontrast, oko sitnih motiva vidi plavi, ljubičasti ili grimizni obrub. Često se po rubovima slike snimane digitalnim fotoaparatom, pogotovo ako je prisutan jaki kontrast, oko sitnih motiva vidi plavi, ljubičasti ili grimizni obrub. Pojava je to koja nastaje uslijed razlaganja svjetla na zaštitnoj plohi elektroničkog osjetila, CCD ili CMOS čipa. Da bi je...
Kao što smo već naučili na slikovnom osjetilu nalaze se fotodiode - elementi osjetljivi na svjetlost. Kao što smo već naučili na slikovnom osjetilu nalaze se fotodiode - elementi osjetljivi na svjetlost. O njima se često govori kao o pikselima, iako one nisu pikseli nego poluvodički elementi koji generiraju informaciju iz koje će nakon obrade signala nastati pikseli. Zato se u digitalnoj fotografiji donekle pogrešno uvriježio termin Pixel...
Pojava nepostojećeg signala kao posljedica krivog uzorkovanja U digitalnoj obradi signala u nekim se slučajevima mogu se pojaviti nepostojeće informacije, ako se ta nepostojeća informacija pojavi kao signal niže frekvencije od izvornog signala naziva se alias. Ova pojava nastaje kao posljedica krive učestalosti uzimanja uzorka signala u procesu kvantizacije, a u digitalnoj se slici javlja kad ona sadrži ponavljajuće uzorke. Prilikom nastajanja...
U suštini nastanka digitalne informacije leži postupak kvantizacije. U suštini nastanka digitalne informacije leži postupak kvantizacije. Prema kvantnoj teoriji koju je postavio Planck određene fizičke veličine mogu imati samo diskretne vrijednosti. To znači da te veličine mogu imati jedino cjelobrojne umnoške neke osnovne, najmanje, diskretne vrijednosti. Toj najmanjoj vrijednosti Planck je dao ime kvant. Prema kvantnoj teoriji svjetlo je...

Stranice